Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘undersökning’

Igår var det Alla hjärtans dag och överallt i sociala medier skickades det kärlekshälsningar till varandra.

Mysigt! Kärlek kan ske på så många olika sätt. Hemma, borta eller i luften!?Jag har i dag tagit del av en undersökning från flygjämförelsesajten Skyscanner som jag fann på Kalmarnytts hemsida. I undersökningen har man frågat flygvärdinnor om vilka nationaliteter som de tror skulle ingå i den mytomspunna 10 000 metersklubben.

Det visade sig att de tror att britterna är värst, sedan australiensare och tyskar. Först på nioende plats finner ni svenskarna. Intressant! Är du med i denna klubb och klarar av att ha sex inne på någon av de trånga toaletterna? Som sagt, man vet aldrig när kärleken springer på en!

/navigeramera

Annonser

Read Full Post »

Var fjärde person över 15 år sitter stilla åtta timmar eller mer varje dag, vilket framgår av en Sifoundersökning som Statens folkhälsoinstitut tidigarebeställt.

I rapporten ”Stillasittande och ohälsa” kommer Folkhälsoinstitutet fram till att stillasittande är en riskfaktor för hälsan. Det är framför allt den yngre åldersgruppen 15-29 år som sitter stilla mest. Bland de unga kvinnorna är det runt 40 procent som sitter stilla mellan 8-11 timmar per dag.

I undersökningen som gjordes av Folkhälsoinstitutet ihop med Sifo ställde man frågor till 1000 personer. Den viktigaste frågan var: Hur länge sitter du stilla på en dag? De svarande skulle då tänka på alla de sittande moment de gör under dagen – på jobbet, hemma, på fritiden, transporter etc.

Att träna några gånger i veckan är viktigt, men man måste också tänka på att om man sitter still mycket under den övriga tiden under dagen är också en riskfaktor för sin hälsa.

Vill du läsa undersökningen mer ingående och se dess resultat kan du läsa mer här.

Källa: Tidningen Vision, Allt om Jobbet, nr 1 2013

//navigeramera

Read Full Post »

Att män blir sjukare än kvinnor var tidigare mer känt som en ”sägen”, något man antydde. Men nu är det vetenskapligt bevisat. Kvinnor har bättre immunförsvar än män och har exempelvis inte lika lätt att utveckla cancer, enligt en belgisk forskningsrapport.

I undersökningen kan man också läsa att kvinnor lever längre och är mer kapabla att slå ifrån sig infektioner och trauman. När kvinnan blir äldre försvinner dock kvinnans starka immunförsvar och blir mer lik mannens. Däremot påverkas kvinnan av sitt östrogen att de lättare drabbas av reumatiska sjukdomar.

Karin Schenk-Gustafsson som är professor och chef på Centrum för genusmedicin säger att det inte är fler män som uppsöker sjukhus, utan att två tredjedelar är kvinnor som söker vård och tar mer mediciner.

Källa: Metro, 29 september 2011 & Dr Claude Libert, Ghent University

//navigeramera

Read Full Post »

Havande kvinnor har de senaste åren blivit allt fetare, vilket visar sig bli ett problem. De som har ett BMI på över 40, löper nämligen enligt ny undersökning större risk för kraftiga blödningar efter förlossning. Undersökningen är gjord i Sverige utav förlossningsöverläkare och docent i obstetrik & gynekologi Marie Blomberg.

Studierna bygger på data från fler än 1 miljon förlossningar mellan åren 1997-2008. Kvinnor med BMI över 40 löper dubbelt så stor risk för blödningar än kvinnor som är normalviktiga. Enligt Blomberg så finns det två orsaker till de kraftiga blödningarna efter förlossning. Den ena är att livmodern inte drar ihop sig och den andra att moderkakan blir kvar i livmodern. I den här studien visar att fetma ökar risken i det första fallet men inte i den andra.

Studieresultatet publicerades i tidskriften Obsterics & Gynecology i september.

//navigeramera

Read Full Post »

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har idag presenterat den första patientenkäten från landets akutmottagningar.

Resultatet man fick fram var att patienterna upplevde bemötandet väl och att man fick ett gott förtroende för både läkare och sjuksköterskor. Däremot anser jag att man som patient i vissa fall fick vänta länge. Visserligen uppgav 68% att de tillbringade mindre än fyra timmar på akuten, vilket SKL framhäver som kort tid och är nöjda med svaret. Är jag eller mitt barn sjukt vill jag hellre komma fram till läkaren inom två timmar. Alla vet ju hur långa minuter och timmar kan vara när man mår dåligt eller har skadat sig.

 

17%  tillbringade mellan fyra och sex timmar och 15% att de hade varit där i mer än sex timmar. Undersökningen som gjordes vid 17 landsting och regionen deltog närmare 30.000 patienter att delta i undersökningen. Dock var svarsfrekvensen ganska låg, cirka 54%. De som var med i undersökningen efterlyste information om ungefärlig väntetid och många av dem ansåg även att det var svårt att få reda på prioriteringsordningen bland patienterna. Att många frågar om väntetiden på akuten innebär att de har varit på akuten tidigare eller känner till att det kan ta lång tid för att kunna komma fram. Att när det är många som väntar så kan man som patient eller nära anhörig tycka att andra kommer fram till sin läkare men inte jag. Att det kan skilja sig olika från landstingen kan också bero på när man mäter sin väntetid, ex. från när man tar sin nummerlapp eller när man kommer fram till receptionen m.m.

 

Göran Stiernstedt som är chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, sa i dagens pressmeddelande gällande undersökning att ”patienternas erfarenhet och synpunkter är nödvändig kunskap för att utveckla vården. Nu behöver det ske en lokal analys av resultaten på landets akutmottagningar, att man jämför sina resultat med liknande enheter och påbörjar ett förbättringsarbete”. Hur detta kommer att se ut nämner han dock inte, troligen för att de i dagsläget inte vet var de ska börja eller hur de ska arbeta sig framåt mot patienternas önskemål.

 

De mindre landstingen har generellt sett visat ha något bättre resultat än de större landstingen, men har inget mer djupare information om varför – men ska ta reda på det. Att inte Stockholm som landsting var med i undersökningen förvånar mig mycket – i och med att det är där som patienter anser att man får vänta längst. En trolig anledning till varför man inte vill ta reda på det är att resultatet kanske kan bli missvisande i deras första undersökning. För att ge en rättvisare bild över Sverige så anser jag att man bör ta med Stockholm i kommande undersökning för att därefter kunna jämföra med andra landsting och Sverige i sin helhet. De valde även av någon anledning bort Kronoberg, Norrbotten och Västerbotten.

Här kan ni finna och ta del av den nationella patientundersökningen i vården.

Källa: Dagens Medicin, 2011-04-01

//navigeramera

Read Full Post »

Man brukar tala om att industriarbetare har ett av de tyngsta och mest slitsammare arbeten gör kroppen. Men att arbeta i kassan i en livsmedelsbutik kan vara nästan minst lika slitsamt för kroppen, vilket man kan inte tror…

Men det är de monotona arbetsrörelserna som påverkar kroppen negativt. De personer som arbetar mer än 80% av sin arbetstid i kassan som har mest problem med värk i kroppen. Det är framför allt axlar, nacken och leder som tar mest stryk. Enligt Kerstina Ohlsson, forskare på Lunds universitet, inom arbets- och miljömedicin så finns det även psykosociala faktorer som kan göra arbetet extra slitsamt. Hon har tillsammans med sin kollega Istvan Balogh gjort en större undersökning kring butiksanställdas fysiska krämpor. I denna artikel finner ni en bra film som handlar om kroppslig smärta.

Kassapersonal arbetar hårt med sin kropp

Problemet för butiksanställda är att få sina skador godkända som arbetsskador, eftersom Försäkringskassan definierar butiksarbete som ”lätt och rörligt”. Martine Syrjänen Stålberg som arbetar som arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund tycker att synen på detta

Mer kvinnodominerade yrke är förlegad och borde anses vara ett tungt och slitsamt yrke. En annan del som visade sig av studien är att kvinnor oftare känner högre prestationskrav och upplever att de hat mindre inflytande än män i sitt arbete. Forskarnas rekommendationer är precis som de stora butikskedjorna tänker, ”att personalen roterar mellan olika arbetsuppgifter så mycket som möjligt”. Denna variation i arbetet är bra för att ta bort det monotona och extra slitsamma i yrket.
Källa: SvD 7 mars 2011
//navigeramera

Read Full Post »

Att drabbas av huvudlöss är väldigt vanligt. I veckans Mitt i tidning så kan man läsa att varannan barnfamilj i Sverige har någon gång drabbats av huvudlöss. Undersökningen visade att lössen har störst spridning i början av terminerna på skolor och förskolor då barnen enkelt sprider lössen vidare till varandra och i sin tur  till föräldrar och syskon. Av de som drabbats så har 62 procent haft huvudlus en gång, 21% två gånger och 8 procent fler gånger. De som ingick i undersökningen var föräldrar till barn mellan två och tolv år.

För att läsa mer om huvudlöss så har jag hittat en bra artikel jag rekommenderar vidare till er. Där kan ni läsa mer information kring hur man undviker smittspridning, att det är bra att prata med sin omgivning samt några bra lustips!

Källa: Tidningen Mitt i, tisdagen den 21 februari 2011

//navigeramera

Read Full Post »

Older Posts »