Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘smittskyddsinstitutet’

Förra veckan rapporterade Smittskyddsinstitutet att över 100.000 fall av influensa fanns i Sverige, den högsta sedan mätningarna började 1993. Influensan kom senare än vanligt  år med start i slutet av januari. Tidigare år har den stora insjukningsperioden legat kring jul och nyår. Nu tror man dock att kulmen snart är över och det minskar ut här i mars. Dock tror Smittskyddsinstitutet att fler svenskar än så har insjuknat, då många inte besöker vård utan stannar helt enkelt hemma.

De flesta som besöker vården är personer i riskgrupper samt de som är över 65 år, säger Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet.

//navigeramera

Annonser

Read Full Post »

Influensaepidemier infaller varje år i Sverige och det är många svenskar som drabbas av influensa. För att man nu skall få bättre koll på influensan och hantera epidemier på bästa sätt så behöver sjukvård och samhälle få snabbt signaler till sig om att influensan börjar att sprida sig bland befolkningen. Ett större forskningsprojekt har därför startats upp där frivilliga deltagare rapporterar in veckovis om de är friska eller sjuka. Om tillräckligt många är med och rapporterar in sina uppgifter så kan Smittskyddsinstitutet upptäcka dessa epidemier i tid.

För att läsa mer om projektet eller för anmälan, gå in på influensakoll.se. Du kan även läsa om influensan på denna sida. Jag ger er även ett annat sidförslag där du kan läsa mer om influensan

Källa: Vårdguiden, nr 4 – 2011

//navigeramera

Read Full Post »

Vinterkräksjukan har börjat få fäste igen där några förskolor har blivit drabbade samt att man har funnit några matutbrott som har drabbat flera personer. Det är vid månadsskiftet oktober-november som den årliga epidemin brukar ta fart och den håller i sig ända fram till april månad. På Smittskyddsinstitutet gissar man att mellan 5-10 procent av befolkningen kommer att drabbas, med hundratusentals sjukskrivningar, miljardkostnader för samhället och en massa lidande som följd.

Det är det så kallade noroviruset, som orsakar kräksjukan och det räcker med bara en liten droppe av detta för att man ska bli sjuk – då en droppe innehåller miljontals partiklar. Enligt Metro så ”räcker det med att ett tiotal mikroskopiska viruspartiklar hamnar i munnen och sväljs ner för att man ska smittas. Då tar det 30-36 timmar innan det är dags” – då är det bäst att man har närhet till en toalett.

Kräkningar tillsammans med diarré, huvudvärk, yrsel och till och med svimningsanfall kan du komma att känna. När man har blivit smittad och man sedan börjar känna sig frisk så rekommenderar Smittskyddsinstitutet att man ska stanna hemma två dagar efter att man har slutat att kräkas.

Läs mer om vinterkräksjukan här eller läs mitt tidigare inlägg om kräksjuka. Doktorn.com har även skrivit om hur du undviker kräksjukan i deras blogg.

Tips på hur du kan skydda dig:

 1. Håll god handhygien – tvätta dina händer med både tvål och vatten – inte bara med handsprit då det inte är säkert att det dödar viruset
 2. Ät varmt – du ska se till att upphetta din mat ordentligt – till kokpunkten och därmed undvika kall mat.
 3. Ta ansvar – om du är eller har varit sjuk – undvik folktäta platser, buss, tåg, affärer och restaurang. Undvik kontakt med äldre och sjuka som har sämre motståndskraft
 4. Städa och tvätta rent – allt som har blivit synligt förorenat av kräkningarna och diarréerna ska man tvätta och rengöra grundligt. Glöm inte bort att städa toaletten extra noga.
 5. Stanna hemma – stanna hemma minst två dagar från arbete och dagis efter att symtomen har gått över.

Källa: Metro, 27 oktober 2011

//navigeramera

Read Full Post »

En och en halv miljon svenskar löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de skulle få influensa. I Socialstyrelsens pressmeddelande i dag går man ut med information om att om man ”tillhör en riskgrupp kan influensa påverka hälsan negativt för en lång tid framöver”. På måndag den 10 oktober (idag) sätter landstinget i gång sina årliga vaccinationer mot influensa.

Om man vill undvika att bli influensasjuk så är enligt Socialstyrelsen, vaccination den viktigaste förebyggande åtgärden. Är man ung, frisk och inte gravid klarar man oftast en influensa väldigt bra. Personer i riskgrupper klarar av influensan sämre. Deras influensasymptom kan leda till ett sämre allmäntillstånd, att man kan få lunginflammation, en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom som kräver sjukhusvård.

Socialstyrelsen vill med sitt budskap informera om att alla vaccinationer är frivilliga, men tillhör man riskgrupperna enligt nedan så bör man vaccinera sig:

 • alla personer över 65 års ålder
 • personer, oavsett ålder, med:
  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • svårbehandlad diabetes mellitus
  • nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • extrem fetma (BMI över 40) eller någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • barn med funktionshinder
  • gravida (som inte vaccinerades mot svininfluensan A(H1N1) under 2009 eller 2010.

Man måste vaccinera sig årligen i och med att vaccinet endast varar i ett år, även om det inte har skett några förändringar mellan de virus som cirkulerar. Man ska dock vara medveten om att det är inte alla personer som får totalt skydd av vaccinet, men förloppet blir kortare och mildare.

Svininfluensan, dvs influensa A(H1N1) som orsakade pandemin för två år sedan finns fortfarande kvar i världen. Det ingår i årets vaccin, tillsammans med ett influensa B-virus och ett influensa A(H3N2)-virus. Många svenskar har redan ett skydd mot svininfluensan för att man antingen har vaccinerat sig eller som tidigare smittad. Därför anser Socialstyrelsen att det är liten risk att bli smittas i Sverige. Blir man smittad och tillhör riskgruppen kan det få allvarligs konsekvenser. Därför är det viktigt att alla som är med i riskgruppen att de går och vaccinerar sig.

Källa: Gemensamt pressmeddelande från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Läs hela meddelandet på Socialstyrelsens hemsida,

Rekommenderad länk för mer information: Vårdguiden och den årliga vaccinationen

 

 

// navigeramera

Read Full Post »

Höstens influensa är snart här och i år finns det ett nytt vaccin – helt utan tillsatser. De tidigare vaccinen som fanns på marknaden saknar de substanser som man misstänker kan ha orsakat narkolepsi, säger professor i infektionssjukdomar, Björn Olsen till Aftonbladet idag.

Den 11 oktober startar årets vaccionationskampanj för att man ska minska smittan. Från Smittskyddsinstitutet säger man att det är svårt eller närmare omöjligt att uttala sig hur årets influensa kommer att se ut. Influensan på södra halvklotet har dock varit lugn.

Man ska givetvis vara försiktig när man vaccinerar sig då man tidigare inte kunnat se vilka biverkningar ett viss preparat har. Men det nya vaccinet från läkemedelsföretaget Baxter, Prefucell, sägs vara bättre – då man har tagit bort onödiga tillsatser som äggprotein; antibiotika, adjuvans (imunförstärkare). Annars innehåller vaccinet samma stammar som fjolårets. I år kan nästan alla ta vaccinet, även äggallergiker.

Tidigare år har vaccinen tagits fram genom virus som odlats i hönsägg. Årets vaccin har odlats fram i celler, en metod som under fler år har använts när man har tillverkat polio- och rabiesvaccin.

Det nya vaccinet har en så kallad skyddseffekt på 78,5% mot de virusstammar som valts ut av WHO.

Källa: Aftonbladet.se – 12 september 2011

//navigeramera

Read Full Post »

Vad är dvärgbandsmask?

Så fort media får tag i viss information om någonting som indikerar på ”farligt” eller liknande så går de två ledande kvällstidningarna igång med sina skriverier. Hur man blir smittad, hur farligt det är, farligt för människan och farligt för djuren samt hur påverkar denna parasit människan? Det kvällstidningarna har skrivit stämmer ändå inte riktigt med verkligheten, vilket kan vara bra som allmän svensk att förstå, framför allt att våra hundägare blir informerade om parasitsjukdomen som kan komma att breda ut sig i Sverige. Dvärgbandmasken hittades hos ett par rävar i Uddevalla trakten under december månad. I och med att vi tidigare inte har haft denna sjukdom hos våra vilda djur i Sverige, eller i så stor utformning så vill man uppmärksamma detta i media. Läs mer om artikeln som Jordbruksverket publicerat på sin hemsida efter att de hittat parasiten hos rävarna i Sotenäs kommun. Här har de intressant information om vad man som djurägare i det smittade området ska tänka på.
Vidare bra information om dvärgbandmasken:
Jag har hittat ett par bra artiklar i ämnet där det verkar som om personerna som skrivit innehållet är mer intresserade av innehållet och värdet än att sälja löpnummer i en dagstidning eller att få antal klick på en läst artikel.
Den första jag har läst är ”Allt om dvärgbandmasken” på doktorn.com – som är en neutral artikel som vill belysa att det finns olika typer av denna mask och att det är viktigt att ska vara medveten om dess skillnader. De belyser även hur vi kan skydda våra djur för smittspridning och hur vi tidigare gjorde som skribenten skrivit ”mota olle i grind”. Att dvärgbandmask finns hos räv och att den finns av hund och att den smittar inte på samma sätt, vilket inte kvällspressen belyser så innehållsrikt som doktorn.com har gjort. Dessutom får man bra tips på förebyggande åtgärder.

DvärgbandmaskSVA – Statens Veterniärmedicinska Anstalt – har givetvis bra och informativ läsning gällande rävens dvärgbandmask som är värd att läsa. Där kan man läsa mer djupare om hur smittan förs vidare mellan ”huvudvärd” och ”mellanvärd” innan den slutligen hamnar hos en ny värd. I och med att huvudvärdarna inte kan smitta varandra. De har också en liknande bra artikel som belyser bandmask hos hundar, där man som ägare kan läsa om hur man ska gå till väga då man misstänker att sin hund har dvärbandmask. SVA har även ansvar att övervaka förekomsten av bandmask hos de vilda djuren i Sverige där man kontinuerligt kollar av de fällda djur om de har några förändringar gällande djurets organ.
Jordbruksverket – har också en mycket informativ artikel om dvärgbandmasken som är intressant att läsa. Artikeln är skriven främst för att informera allmänheten om parasitsjukdomen och om smittorisken. Artikeln skrevs främst för att belysa sjukdomen då man uppmärksammat denna för ett par år sedan då man smugglade in hundar till Sverige där dessa djur visade sig kunna bära på parasiten. Artikeln skrev då av Jordbruksverket efter samråd med Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt.
För att enkelt förstå hur smittan förs vidare mellan djuren så hittade jag en trevlig pedagogisk bild på Wikipedia där cirkeln av dvärgbandmask finns beskriven.
Källor: Doktorn.com, Jordbruksverket, SVA (Statens Veterinärmedicinska anstalt)
//navigeramera

Read Full Post »

Nu breder sig svininfluensan sig över Europa igen, enligt Aftonbladets nätupplaga idag. Bara i Storbritannien sägs det ha varit över 39 personer som har smittats och dött av svininfluensan endast nu under vintern 10/11. Det man inte riktigt känner till är att vi i Sverige inte har klarat sig helt utan att även vi har ett par dödsfall av svininfluensa nu under vintern, senast så dog en sjuårig pojke i Skåne. Det svenska Smittskyddsinstitutet har även i dagarna gått ut med att man borde vaccinera sig igen mot denna dödliga smitta. Detta har medfört att i vissa distrikt i landet har vaccinet börja ta slut.

Storbritannien har under vintern 39 döda hittills och 12 av dessa smittade har blivit sjuka och gått bort under den senaste veckan. Enligt BBC så har ytterligare 738 britter insjuknat och är i ett kritiskt skick. I England går man nu ut brett att alla de som är i riskzonen bör vaccinera sig så snart som möjligt. På den svenska smittskyddsinstitutet är man helt överrens om att det är den samma grisflunsa som har kommit tillbaka. Under de senaste veckorna har antalet smittade fall dubblerats.

För er som behöver ha en uppdatering på vilka som bör vaccinera sig mot svininfluensan är; gravida, små barn, äldre samt allvarligt sjuka personer. Det är inte bara i England som det råder brist på vaccin utan så även på vissa platser i Skåne. Mycket tyder på att folk tar det allvarligt att en ung pojke i länet har dött. På dessa platser är man även helt osäker på när leveranser finns tillgängligt till fler personer.

Så på frågan i rubriken så kan man om man tror på dessa personer, att ”svinis”, svininfluensan är åter tillbaka på svensk mark och att man ska vaccinera sig igen mot sjukdomen. Nu återstår det dock att se om man själv blir sjuk på kuppen eller om man ska ta arslet ur vagnen och gå och vaccinera sig nu när man blivit pappa, 1 dag innan julafton.

//navigeramera

Read Full Post »

Older Posts »