Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘risker’

För två veckor sedan lamslogs den engelska sjukvårdens IT-system ut av den IT-attack som medförde att datorer låste sig och gick inte att användas. En av de anledningarna som gjorde dessa datorer såbara var att de använde sig av det gamla och uttjänta operativsystemet XP. Windows XP lanserades redan 2001 och supporten hos Microsoft gick ut den 8 april 2014. På Microsofts hemsida står det tydligt att de inte kommer att erbjuda sig varken säkerhetsuppdateringar eller teknisk support rörande detta operativsystem:

”Det är väldigt viktigt att kunder och partner migrerar till ett modernare operativsystem som Windows 10. Kunder som migrerar till ett modernt operativsystem kan dra fördel av en kraftigt förbättrad säkerhet, ett brett enhetsutbud för den mobila personalstyrkan, högre användarproduktivitet och en lägre total ägande kostnad tack vare bättre hanteringsfunktioner”.

Tyvärr verkar det även vara vanligt inom den svenska vården att inte uppgradera sina IT-system där flertalet ligger kvar på gammal IT-plattformar där det finns säkerhetshål och risker. Dagens Nyheter har gjort en kartläggning där exempelvis Falu lasarett, Region Örebro och Västerbotten inte har uppdaterat sig. Dessutom var det många landsting och regioner som inte uttalade sig om vilket system de använder sig av. Datorer som är nätverksuppkopplade kan drabbas hårt och det är ytterst märkligt att inte de som är IT-ansvariga har sett över detta och uppdaterat sina verksamheters datorer.

Det är annars en tidsfråga innan Sverige blir drabbade. Framför allt nu när media visar upp på de hål som vissa landsting och regioner nu har i sina system. Detta är givetvis på gott och ont.

//navigeramera

Annonser

Read Full Post »

Det har sedan länge varit beslutat att E-hälsomyndigheten ska förläggas till Kalmar, vilket dess beslut förvånat många intresserade personer inom e-hälsa.

Att förflytta en myndighet till en annan ort är inte bara kostsamt, utan nu tror man att man kommer tappa kompetens, få lägre produktivitet och man måste fylla upp tillfälliga anställningsluckor med dyra konsulter. De som varit anställda på myndigheten i Stockholm kommer inte att vilja flytta med, utan det är endast en handfull personer som gått med på detta.

E-hälsomyndigheten har skickat ut en konsekvensanalys till Socialdepartementet där de kommit fram till många olika faktorer och risker med en flytt.

 • Kompetenstapp då nyckelpersoner valt att inte vilja följa med och ingen tagit över arbetsuppgifter/kompetensöverfört information.
 • Risk för driftstörningar och det kan finnas risk för att samhällets läkemedelsdistribution inte kommer att fungera som den ska.

Man hänvisar även till de analyser som gjordes när Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) flyttades. När denna gjordes tog det tre till fem år innan man hade kunnat övergå till samma produktionstakt som innan flytt. Dessutom visade analysen att flyttarna blev betydligt dyrare än vad som planerats/räknats på. Regeringen har räknat på att det under första året skulle kosta 30 miljoner kronor för 2017 och ytterligare 30 miljoner under 2018. I E-hälsomyndighetens analys har man räknat att det totalt skulle kosta kring 220 miljoner totalt med denna flytt.

Så hur tänker man kring ett sådant här viktigt och stort beslut. Förlustaffär eller vinst på sikt? Hur som helst så verkar man åter vilja leka med invånarnas skattepengar för hur lång tid tar det inte innan man kan räkna hem vinster på utgifter på 30+30 miljoner, ändå upp till 220 miljoner. Det behöver man knappt vara ekonom för att få ihop…

Anledningen till att det inte är så många som väljer att flytta med till Kalmar är flera anledningar men det är svårt att få familjer i Stockholm att flytta till en mindre ort, att rota om sig, boende, skola etc. Arbetsmarknaden i Stockholm är fortfarande het så det är relativt lätt för dessa personer att hitta andra relevanta arbeten. Vid årsskiftet planerar E-hälsomyndigheten att behöva göra en ‘drive’ för att försöka rekrytera med den befintliga personalen, men än så länge finns det ingen ”stanna-kvar-bonus”….

Så gissningsvis kommer det vara svårt att få med sig kompetent personal och då behöver Kalmar vaska fram sitt bästa material för att kunna fylla de luckor som uppstår. Frågan är hur denna kompetens finns i landstinget Kalmar.

Än är nog inte sista ordet sagt i denna flytt…

//navigeramera

 

Read Full Post »

En och en halv miljon svenskar löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de skulle få influensa. I Socialstyrelsens pressmeddelande i dag går man ut med information om att om man ”tillhör en riskgrupp kan influensa påverka hälsan negativt för en lång tid framöver”. På måndag den 10 oktober (idag) sätter landstinget i gång sina årliga vaccinationer mot influensa.

Om man vill undvika att bli influensasjuk så är enligt Socialstyrelsen, vaccination den viktigaste förebyggande åtgärden. Är man ung, frisk och inte gravid klarar man oftast en influensa väldigt bra. Personer i riskgrupper klarar av influensan sämre. Deras influensasymptom kan leda till ett sämre allmäntillstånd, att man kan få lunginflammation, en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom som kräver sjukhusvård.

Socialstyrelsen vill med sitt budskap informera om att alla vaccinationer är frivilliga, men tillhör man riskgrupperna enligt nedan så bör man vaccinera sig:

 • alla personer över 65 års ålder
 • personer, oavsett ålder, med:
  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • svårbehandlad diabetes mellitus
  • nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller behandling)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • extrem fetma (BMI över 40) eller någon neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • barn med funktionshinder
  • gravida (som inte vaccinerades mot svininfluensan A(H1N1) under 2009 eller 2010.

Man måste vaccinera sig årligen i och med att vaccinet endast varar i ett år, även om det inte har skett några förändringar mellan de virus som cirkulerar. Man ska dock vara medveten om att det är inte alla personer som får totalt skydd av vaccinet, men förloppet blir kortare och mildare.

Svininfluensan, dvs influensa A(H1N1) som orsakade pandemin för två år sedan finns fortfarande kvar i världen. Det ingår i årets vaccin, tillsammans med ett influensa B-virus och ett influensa A(H3N2)-virus. Många svenskar har redan ett skydd mot svininfluensan för att man antingen har vaccinerat sig eller som tidigare smittad. Därför anser Socialstyrelsen att det är liten risk att bli smittas i Sverige. Blir man smittad och tillhör riskgruppen kan det få allvarligs konsekvenser. Därför är det viktigt att alla som är med i riskgruppen att de går och vaccinerar sig.

Källa: Gemensamt pressmeddelande från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Läs hela meddelandet på Socialstyrelsens hemsida,

Rekommenderad länk för mer information: Vårdguiden och den årliga vaccinationen

 

 

// navigeramera

Read Full Post »