Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘regeringen’

Det har sedan länge varit beslutat att E-hälsomyndigheten ska förläggas till Kalmar, vilket dess beslut förvånat många intresserade personer inom e-hälsa.

Att förflytta en myndighet till en annan ort är inte bara kostsamt, utan nu tror man att man kommer tappa kompetens, få lägre produktivitet och man måste fylla upp tillfälliga anställningsluckor med dyra konsulter. De som varit anställda på myndigheten i Stockholm kommer inte att vilja flytta med, utan det är endast en handfull personer som gått med på detta.

E-hälsomyndigheten har skickat ut en konsekvensanalys till Socialdepartementet där de kommit fram till många olika faktorer och risker med en flytt.

  • Kompetenstapp då nyckelpersoner valt att inte vilja följa med och ingen tagit över arbetsuppgifter/kompetensöverfört information.
  • Risk för driftstörningar och det kan finnas risk för att samhällets läkemedelsdistribution inte kommer att fungera som den ska.

Man hänvisar även till de analyser som gjordes när Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten) flyttades. När denna gjordes tog det tre till fem år innan man hade kunnat övergå till samma produktionstakt som innan flytt. Dessutom visade analysen att flyttarna blev betydligt dyrare än vad som planerats/räknats på. Regeringen har räknat på att det under första året skulle kosta 30 miljoner kronor för 2017 och ytterligare 30 miljoner under 2018. I E-hälsomyndighetens analys har man räknat att det totalt skulle kosta kring 220 miljoner totalt med denna flytt.

Så hur tänker man kring ett sådant här viktigt och stort beslut. Förlustaffär eller vinst på sikt? Hur som helst så verkar man åter vilja leka med invånarnas skattepengar för hur lång tid tar det inte innan man kan räkna hem vinster på utgifter på 30+30 miljoner, ändå upp till 220 miljoner. Det behöver man knappt vara ekonom för att få ihop…

Anledningen till att det inte är så många som väljer att flytta med till Kalmar är flera anledningar men det är svårt att få familjer i Stockholm att flytta till en mindre ort, att rota om sig, boende, skola etc. Arbetsmarknaden i Stockholm är fortfarande het så det är relativt lätt för dessa personer att hitta andra relevanta arbeten. Vid årsskiftet planerar E-hälsomyndigheten att behöva göra en ‘drive’ för att försöka rekrytera med den befintliga personalen, men än så länge finns det ingen ”stanna-kvar-bonus”….

Så gissningsvis kommer det vara svårt att få med sig kompetent personal och då behöver Kalmar vaska fram sitt bästa material för att kunna fylla de luckor som uppstår. Frågan är hur denna kompetens finns i landstinget Kalmar.

Än är nog inte sista ordet sagt i denna flytt…

//navigeramera

 

Annonser

Read Full Post »

Idag kan vi läsa i Metro att framtidens doktor kommer att finnas på nätet från nästa år. Vi kommer kunna ”samla vårt mående i personliga hälsokonton, få tillgång till journaler på nätet, ja till och med ut i Europa”. När telefonernas appar hjälper dig att ha koll på din hälsa, från motion till symtom och kan skapa egna journaler så gör man det enklare att se hur man mår och redovisa det till sin riktiga doktor.

Nästa år kommer vi att genom e-tjänsten ”Mina vårdkontakter” få tillgång till vår journalinformation som exempelvis labbsvar, ordinationer, journalanteckningar och elektroniska kopior som sedan kan lagras i ett hälsokonto. I ”Mina Vårdflöden” kommer du att kunna följa var din remiss är som kommer att fungera på samma sätt som avier när du beställer varor på Internet.

Regeringen avsätter pengar
Regeringen har avsatt 40 miljoner kronor för 2014 och därefter 100 miljoner per år för de nya e-hälsotjänsterna. Det innefattar lagring av personlig hälsostatus som mediciner, träningsprogram, diagnoser och dieter. Göran Hägglund, socialministern, hoppas på att framtidens e-tjänster ska ge effekt på samma sätt som stegmätaren gjorde. Att när folk lever hälsosamt blir de friskare och färre behöver besöka sin läkare.

Sedan tidigare finns det bra hälsosajter som Vårdguiden, 1177, Doktorn.com m.fl. där du kan hitta bra och relevant information om dina sjukdomar. Dessutom finns det tjänster som Idoc24 och Doktorn.com där man kan ställa frågor och få svar om sjukdomen. På Idoc24 kan du dessutom skicka in bilder.
Huden.se som startade igång igår kan man läsa tidigare frågor och svar om hudsjukdomar.

En ny app har koll på ditt barns hälsa
1177 har även startat igång en ny BVC-app där man som förälder kan hitta mängder med information om barn och föräldraskap. Där kan man registrera barnens uppgifter om längd, vikt, undersökningar och vaccinationer samt bilder och viktiga händelser som det första leendet eller den första promenaden.

I en kommande pilotstudie tittar man på möjligheten att ta med sig sina journaler ut i Europa, vilket ökar möjligheten att kunna träffa en doktor i ett annat EU-land.

//navigeramera

Read Full Post »

Regeringen beslutade i dag att det hormonstörande ämnet Bisfenol A ska förbjudas i locken som finns till barnmatsburkarna i Sverige. Dessutom har man även beslutat att myndigheter skall fortsätta att kartlägga i vilka andra produkter som bisfenol A kan finnas i.

Kanske under granskning?

Kanske en av våra vanligaste leksaker som behöver granskas mot Bisfenol A?

Bisfenol A är både hormonstörande (att det påverkar förmågan att få barn) och farligt för människan då det är ett giftigt och cancerframkallande ämne, säger miljöminister Lena Ek till Sveriges radio idag.  Att man har tagit detta beslut är för att, ”barn är särskilt känsliga dels därför att vi tror att det främst används i sådana produkter”, säger Ek.

Förra året togs beslutet att Bisfenol A inte skall finnas i nappflaskor. Beslutet med locken till barnmatsburkar påverkar vissa tillverkare, men många lever upp till kraven redan idag. Att föräldrar skall känna sig tryggare med regeringens beslut om att barnen inte skall få i sig detta ämne längre är kluvet om man frågar Lena Ek och Mikael Karlsson (ordförande för Naturskyddsföreningen). Ek säger att man skall känna sig tryggare i och med att ”den värsta bisfenolkällan försvinner” medan Karlsson säger att det är ett ”viktigt steg fram mot en giftfri miljö, men att barn utsätts fortfarande av Bisfenol A och med att det ”inte bara barnmatsförpackningar utan även andra matförpackningar” som innehar ämnet. Karlsson tror ändå att det är viktigt att regeringen har tagit det här beslutet då det även kan ”skynda på en strängare kemikaliestiftning generellt inom hela EU”. Att när enskilda länder, såsom Sverige går i bräschen för detta så påverkar detta även andra länder, då fler ifrågasätter ämnet i sitt eget land. Man har sett ett historiskt mönster att när föregångsländer tar ett stort beslut så påverkar det EU positivt när det gäller miljöfrågor.

Bisfenol A, finns tyvärr inte enbart i barnmatsburkar, matförpackningar och nappflaskor. Det har under en längre tid funnits misstankar om att ämnet även förekommer i vårt dricksvatten i Sverige. Hur kommer det då sig? Jo, man tror att det är en konsekvens av att ”gamla rör numera ofta isoleras med plast som innehåller Bisfenol A. Denna isoleringsmetod kallas för relining. Branschorganisationen Svenskt vatten har föreslagit ett förbund mot metoden tills man vet mer om vad det innebär för hälsan och för miljön. Regeringen har beslutat att Kemikalieinspektionen skall få två år på sig att kartlägga förekomsten av Bisfenol A i vår direkta miljö, som kan påverka vår hälsa med mera. I undersökningen ligger även en granskning av barns leksaker. Barn som suger och biter på det mesta de kommer åt och vem har tidigare trott att barnleksaker har varit farliga för barn. Det låter ju ologiskt! Men det känns tryggt för oss föräldrar att man snart kan sätta stopp för alla nya leksaker. Man kanske härmed efter skall göra sig av med gamla leksaker som man får från släktingar och vänner – då dessa troligen inte kommer att finnas med i denna undersökning. Bisfenol har även förekommit i kvittorullar, vilket också skall granskas och förhopningsvis förbjudas.

Lena Ek, miljöministern meddelar att ”kunskapen inte är tillräcklig” och att ”man inte kan förbjuda ämnen utan att ha en övertygande vetenskaplig dokumentation”. Det är säkert därför som det oftast tar flera år innan ämnen och produkter förbjuds på marknaden.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5061207  [2012-04-12]

//navigeramera

 

Read Full Post »

Den borgerliga alliansen har nu kommit överens om att flyktingar som upprätthåller sig i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, ska få rätt till vård och barnen rätt att få gå i skola!
Frågan kring vårdomsorg och skola för papperslösa har under en längre tid varit en stor tvistefråga politiskt. Jan Björklund som är vår utbildningsminister säger till SvD att man räknar med att alla papperslösa barn ska få kunna gå i skolan från och med läsåret 2012/2013. Björklund säger även att det är svårt att mäta kostnaderna för kommunerna i och med att man inte vet hur många papperslösa som befinner sig i Sverige och därmed inte heller hur dessa är fördelade i de olika kommunerna.
Sverige har under de senaste åren fått stor kritik från FN att vi inte kunnat erbjuda de papperslösa den vård de behöver och inte heller få deras barn att gå i skolan. Att det har dragit ut på tiden med ett beslut säger Björklund, att det beror på visst motstånd i regeringen framför allt från moderata ministrar!
Källa: DN 2011-03-03
//navigeramera

Read Full Post »

En negativ konsekvens till att apoteksmarknaden släppts fri är att de fattiga får problem med att kunna köpa ut sin medicin som de behöver för att kunna klara av att överleva.

Det som ligger till grund för detta är att de fattiga tidigare hade möjlighet att kunna betala sina läkemedel på avbetalning, men att när apoteken privatiserats så har dessa personer behövts ta ny kreditprövning och fått avslag på denna då de sedan tidigare kanske haft en betalningsanmärkning.

Flera personer utger sig i dagens Aftonbladet [2010-08-31] att de har svårt att få livet att gå runt med den lilla pension de ska leva på (8 500 kr) och att medicinerna som kostar 1 800 kr vid ett tillfälle kan vara svårt att kunna köpa. De personer som utser sig ha problem med betalningen lider bland annat av sjukdomar såsom nervskador i benen och behöver mediciner för dyra tabletter och sprutor.

Fattiga nekas köpa medicin

En annan kvinna är lungsjuk har också svårigheter att kunna handla på kredit och har sedan tidigare betalningsanmärkning. När frikortet gått ut tvingas hon betala 1800 kronor, vilket inte är något som har. Hon är svårt sjuk och riskerar att dö om hon inte tar sin medicin i rätt tid.

För den hjärtsjuka patienten som bor i Mariestad måste till och med åka till ett annat apotek i en annan närliggande stad i och med att den apotekskedjan som finns i staden där hon bor inte har tillgång till denna. Dessutom ser denna kvinnan mycket begränsat och måste ha hjälp att ta sig till Töreboda där närmaste apotek som har tillgång ligger.

Regeringen känner till situationen men gör ingenting åt detta. De säger att de inte vill gå in och styra över de nya aktörerna. Martin Kitz, pressekreterare hos socialminister Göran Hägglund, har bett branschen att själva försöka lösa dessa problem, det är bättre än ny lagstiftning. Kitz menar att de kan och vill lösa problem, vilket har visat sig fungera enligt honom tidigare.

Under tiden får dessa patienter fortsätta att lida och riskera att dö!
Frågan man kan ställa sig, var detta värt priset?

[Uppdaterat: 17:05] Eller så kanske processen går igenom snabbare än vad man tror… – Kreditproblemen ska nu lösa – Dagens Medicin – Kreditproblemen.

//navigeramera

Read Full Post »

I fredags blev det klart att vaccinet mot svininfluensan ska vara kostnadsfritt, beslut enligt styrelsen i SKL (Sveriges Kommuner & Landsting. För att täcka den stora utgiften för betalning av vaccinet från läkemedelsföretaget GSK kommer regeringen eventuellt att behöva skjuta till med 1 miljard kronor för att allting ska kunna gå runt. ”Det är en extraordinär situation som kräver extraordinära insatser”, sade Maria Larsson på en presskonferens på tisdagsförmiddagen, till DN.

Regeringen vill att alla i Sveriges befolkning ska vaccinera sig för att undvika större epidemier runt om i landet som i sin tur kan påverka landet, företagen och Sveriges ansträngda ekonomiska läge. Dessutom måste Sverige se till att hälso- och sjukvården kommer att fungera som vanligt för de måste kunna ha hand om sina övriga patienter och inte bli blockerade av allt för många andra fall som är smittade av svininfluensan. Genom att denna pandemi kommer i samband med det ansträngda ekonomiska läget påverkar detta givetvis statens ekonomi och därför söker man mer pengar för att sätta in i detta stora projekt.

Enligt statsepidemolog Annika Linde, kommer kring 50 svenskar att dö av epidemin, i alla fall om man följer de siffror från andra delar av världen som redan har drabbats av epidemin. På Dagens Nyheter kan man läsa om hur ens landsting tänker och resonerar kring vaccinering och om svininfluensan samt dess epidemi.

//navigeramera

Read Full Post »

Enligt Aftonbladets nätupplaga kan man idag läsa att var sjätte person över åttio år tar för mycket mediciner och kanske rent av även fel mediciner. Det kan även vara så att de får mediciner som tar ut varandra och även att de gör våra äldre vänner yra och förvirrade. Enligt undersökningar från Socialstyrelsen och beslut från Regeringen vill de förändra samhället och skärpa reglerna kring medicineringen.

Redan nästa vecka sätts arbetet igång där man ska börja med att utreda arbetet på vårdcentralerna och se över deras rutiner. De ska även fråga läkarna hur de arbetar och vad de själva anser skulle kunna förbättra arbetet kring detta. Resultat har visats att fler än fyra av tio inom äldrevården får medicin som till och med är olämplig att medicinera ut för äldre människor. Därför får Socialstyrelsen i uppdrag att gå igenom vilka mediciner som inte ska användas inom demensvården.

Jag själv, personligePersoner över 80 år tar för mycket mediciner n, anser att det är viktigt att patienterna har god kontakt med en och samma läkare som har koll på en själv. Att många gånger ligger felet i att patienterna har flera olika läkare som ordinerar ut medicin i och med att patienterna själva kan välja till vilken vårdmottagning de vill besöka.

//navigeramera

Read Full Post »

Older Posts »