Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Karolinska Universitetssjukhuset’

Vårdpersonalen i Stockholm möter varje dag sjuka och skadade och det är ofta de själva råkar illa ut. I dagens Metro kan man läsa att ”På flera sjukhus anmäler hundratals sköterskor och läkare årligen att de har blivit utsatta för våld och hot. Metro har tagit del av arbetsskadestatistiken.
Tyvärr är inte de lättare fallen medräknade i statistiken i och med att många inte anmäler händelser, framför allt på Karolinska universitetssjukhuset. Men i och med att man internt drog igång en informationskampanj ser situationen annorlunda ut idag. 100 incidenter menet med nio fall under förra året. En del av personalen säger att ”hot och våld är sådant som man får tåla” och orkar eller vill inte anmäla.

Det är vanligast att det är missbruk, sprutfobi och förvirring hos patienterna som ligger bakom dessa fall.

Källa: Metro, Stockholm, 13 oktober 2011

//navigeramera

Annonser

Read Full Post »

För tredje året i rad arrangeras ”Forskning och Hälsa” med drivkraften från Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting. Kungsträdgården kommer på nu på fredag den 20 maj att fyllas med företag, patientorganisationer och sjukhus som är där bland annat för din skull! På plats kommer du bland annat att kunna göra olika hälsotester, vara med i tävlingar, se olika framträdanden och ställa frågor till kunnig personal. Ni kommer även få möjligheten att få provsmaka sjukhusmaten och troligen få bedöma denna på något sätt samt att diskutera framtidens vård.

Även detta år kommer denna dag att ha huvudområden, vilket 2011 har ”goda vanor”, ”allergier” ”smärta” och ”framtidens sjukvård” där fokus kommer att ligga.

Ses vi på fredag i Kungsan!? Kolla in programmet här [PDF] och läs gärna mer om vilka företag, organisationer m.m som kommer att finnas där för dig här! Läs mer om ”Forskning och hälsa” här

//navigeramera

Read Full Post »

Under denna sommar har vård- och akutmottagningar lika många patienter som under vinterhalvåret och det har inte hänt förut. Nu kan bland annat personalen på bland annat akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm tvingas hem från semestern för att ta hand om den anstormning av patienter som råder.

Normalt sett brukar det alltid bli lugnare efter midsommarhelgen på akutmottagningarna i Stockholm, men denna sommar har varit annorlunda meddelar Peter Rönnerfalk, verskam som chefsläkare i Stockholms läns landsting. Han är mycket oroad över utvecklingen, säger han till DN.se . Visserligen har trycket på patienter ökat på grund av att befolkningen i storstäderna växer. Rönnerfalk meddelar även att värmen kan vara en av orsakerna till detta, att många äldre och kroniskt sjuka mår sämre än vanligt. Han tror även att fler människor har stannat kvar i stan. En sak är i alla fall sant – att något har förändrats i år jämfört med tidigare.

Södersjukhuset har otrolig anstormning av patienter

Södersjukhusets akutmottagning tar generellt sätt emot cirka 300 patienter ett vanligt dygn en vanlig vinterdag och ligger på samma nivå nu under sommaren. Detta kräver att sjukhuset har personal som kan täcka upp denna patienttäthet, vilket man tyvärr inte har gjort. Detta jämför man med tidigare somrar då sjukhuset tagit emot cirka 220 akutpatienter per dygn. Man har redan kallat in patienter extra och de som redan är i tjänst arbetar övertid på  frivillig basis. Än så länge har ingen behövt avbryta sin semester, men enligt Rönnerfalk är detta nästa naturliga steg, även om man gärna drar sig för detta lite extra.

Karolinska universitetssjukhuset meddelar genom Svante Baehrendtz (chefläkare) att även de har överbeläggningar på flertalet av sina avdelningar. Patienterna själva märker nog inte av detta så mycket, men personalen kämpar på och läkarna får istället lägga viktig tid på att leta vårdplatser, vilket gör att det inte blir lika effektivt som tidigare.

Malmö och Göteborg sitter i samma båt, med många patienter på akutmottagningarna, överbeläggningar och svårigheter att kunna slussa friska patienter vidare till rehablitering och eftervård. Läs mer om extremläget på akutmottagningarna här!

//navigermera 2010-07-15

Read Full Post »

DN:s hemsida kan man läsa att kliniken i somras medvetet avsteg från smittskyddsreglerna på grund av platsbrist. Patienter vårdades samtidigt i samma rum som patienter som hade resistenta MRSA-bakterier. Det var i juli månad föregående år som chefsläkaren Stefan Engqvist tillsammans med sjukhusets smittskydds- och hygienläkare valde att medvetet kliva åt sidan de stränga smittskyddsreglerna vi har i Sverige på grund av att sjukhuset var fullbelagt. Engqvist bestämde att de rum som är avsedda för de patienter med MRSA-bakterier även skulle användas till de patienter som inte bär på bakterien. Vissa av dessa patienter som under denna tid bar på kateter kunde har smittats av bakterien.

Undantaget skulle först ha gällt i sex dagar men blev förlängt till tolv dagar. Under denna tid hann tiotalet patienter utsättas för potentiell risk av de andra patienterna. Att man har dessa stränga regler är till för att undvika smittspridningen och Patrik Gille-Johnson, biträdande överläkare på infektionskliniken i Solna (som inte arbetade på sjukhuset under denna tid), medger att han är orolig att detta är det första i en lång rad avsteg från smittskyddsreglerna. Att om man har gjort det en gång är det lättare att det händer igen!

Problemet är just bristen på sängplatser och kanske vore det bra om myndigheterna ser över detta och ordnar detta så att det inte händer igen. Kanske är detta bara en arbetsplats av många där man har gjort avsteg från smittskyddsreglerna? Hur har det sett ut i Uppsala, Göteborg, Lund de senaste åren? De som arbetar på dessa MRSA-avdelningar har särskild utbildning i hygien och får endast ta hand om patienter som är smittade av bakterien och inte vanliga patienter. Under dessa tolv dagar gjordes det även undantag på detta plan, att dessa läkare även tog hand om oss vanliga patienter! Märkligt och oförstående att man inte i tid såg över sina resurser innan detta var ”tvunget” att inträffa!

//navigeramera

Read Full Post »