Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Cancer’

Att leva med cancer eller att få reda på ett besked i familjen är inte lätt. Ett cancerbesked är INTE bara ett budskap med information av sjuklig karaktär utan är även laddade med mängder av känslor och tankar som kan vara svåra att hantera för oss. En känsla av maktlöshet.

Vid 21 års ålder har vart 15:e person varit med om att en förälder diagnostiserats med cancer. Var
femte person som diagnosticerats med cancer har minderåriga barn.

Att stå vid sidan om någon som har fått ett cancerbesked är inte lätt. Många gånger är det svårt att kunna säga rätt saker, svårt att veta vad man ska göra eller bete sig och tyvärr finns det aldrig något facit om vad som är rätt. Däremot har jag funnit en sida till alla Er där man kan finna bra och informativa tips och råd för att lättare kunna hantera situationen när den väl har uppstått.

Ung Cancer har tillsammans med näracancer.se tagit fram en film om bemötande för att skapa en större förståelse för cancerberörda och de olika känslor som kan uppstå vid ett besked och under sjukdomstiden. Filmen fungerar väl både för dig som diagnosticerats men även till er som familj och närstående. Filmen ni kommer att se är baserade på de brev som unga cancerberörda, både sjuka och anhöriga, skrivit om sina nära upplevelser.

Ung och cancer
Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar kontinuerligt för att förbättra unga vuxna cancerdrabbade samt unga vuxna anhöriga till cancerdrabbades levnadsvillkor. Näracancer.se är en webbplats som vänder sig till ungdomar som står när någon som har cancer eller som har haft cancer.

Filmen ser ni här
Näracancerfilmen

//navigeramera

Annonser

Read Full Post »

Om en prostatacancerpatient måste betala sin egna medicin, Zytiga, kostar den 30 000 per person.

I vissa landsting är den gratis men stockholmarna behöver betala den från sin egna ficka.

Om man har obotlig cancer så ger denna medicin patienten cirka fyra månader längre livstid. De är med andra ord skillnad på människa och människa och var man bor!

Ska det verkligen vara så!?

Read Full Post »

Östergötlands landsting satsar kommande år cirka en halv miljon kronor på att anställa clowner till länets sjukhus. Detta för att muntra upp barn som är inlagda på sjukhus under en längre tid, framför allt cancerpatienter. Dock kommer inte landstinget att anställa vem som helst för clownjobbet utan att det är viktigt att man har erfarenhet som sjukhusclown och relevant utbildning.

Hur många som har den relevanta utbildningen och erfarenheten, vet jag dock inte!? 🙂

//navigeramera

Read Full Post »

Regeringen beslutade i dag att det hormonstörande ämnet Bisfenol A ska förbjudas i locken som finns till barnmatsburkarna i Sverige. Dessutom har man även beslutat att myndigheter skall fortsätta att kartlägga i vilka andra produkter som bisfenol A kan finnas i.

Kanske under granskning?

Kanske en av våra vanligaste leksaker som behöver granskas mot Bisfenol A?

Bisfenol A är både hormonstörande (att det påverkar förmågan att få barn) och farligt för människan då det är ett giftigt och cancerframkallande ämne, säger miljöminister Lena Ek till Sveriges radio idag.  Att man har tagit detta beslut är för att, ”barn är särskilt känsliga dels därför att vi tror att det främst används i sådana produkter”, säger Ek.

Förra året togs beslutet att Bisfenol A inte skall finnas i nappflaskor. Beslutet med locken till barnmatsburkar påverkar vissa tillverkare, men många lever upp till kraven redan idag. Att föräldrar skall känna sig tryggare med regeringens beslut om att barnen inte skall få i sig detta ämne längre är kluvet om man frågar Lena Ek och Mikael Karlsson (ordförande för Naturskyddsföreningen). Ek säger att man skall känna sig tryggare i och med att ”den värsta bisfenolkällan försvinner” medan Karlsson säger att det är ett ”viktigt steg fram mot en giftfri miljö, men att barn utsätts fortfarande av Bisfenol A och med att det ”inte bara barnmatsförpackningar utan även andra matförpackningar” som innehar ämnet. Karlsson tror ändå att det är viktigt att regeringen har tagit det här beslutet då det även kan ”skynda på en strängare kemikaliestiftning generellt inom hela EU”. Att när enskilda länder, såsom Sverige går i bräschen för detta så påverkar detta även andra länder, då fler ifrågasätter ämnet i sitt eget land. Man har sett ett historiskt mönster att när föregångsländer tar ett stort beslut så påverkar det EU positivt när det gäller miljöfrågor.

Bisfenol A, finns tyvärr inte enbart i barnmatsburkar, matförpackningar och nappflaskor. Det har under en längre tid funnits misstankar om att ämnet även förekommer i vårt dricksvatten i Sverige. Hur kommer det då sig? Jo, man tror att det är en konsekvens av att ”gamla rör numera ofta isoleras med plast som innehåller Bisfenol A. Denna isoleringsmetod kallas för relining. Branschorganisationen Svenskt vatten har föreslagit ett förbund mot metoden tills man vet mer om vad det innebär för hälsan och för miljön. Regeringen har beslutat att Kemikalieinspektionen skall få två år på sig att kartlägga förekomsten av Bisfenol A i vår direkta miljö, som kan påverka vår hälsa med mera. I undersökningen ligger även en granskning av barns leksaker. Barn som suger och biter på det mesta de kommer åt och vem har tidigare trott att barnleksaker har varit farliga för barn. Det låter ju ologiskt! Men det känns tryggt för oss föräldrar att man snart kan sätta stopp för alla nya leksaker. Man kanske härmed efter skall göra sig av med gamla leksaker som man får från släktingar och vänner – då dessa troligen inte kommer att finnas med i denna undersökning. Bisfenol har även förekommit i kvittorullar, vilket också skall granskas och förhopningsvis förbjudas.

Lena Ek, miljöministern meddelar att ”kunskapen inte är tillräcklig” och att ”man inte kan förbjuda ämnen utan att ha en övertygande vetenskaplig dokumentation”. Det är säkert därför som det oftast tar flera år innan ämnen och produkter förbjuds på marknaden.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5061207  [2012-04-12]

//navigeramera

 

Read Full Post »

Att män blir sjukare än kvinnor var tidigare mer känt som en ”sägen”, något man antydde. Men nu är det vetenskapligt bevisat. Kvinnor har bättre immunförsvar än män och har exempelvis inte lika lätt att utveckla cancer, enligt en belgisk forskningsrapport.

I undersökningen kan man också läsa att kvinnor lever längre och är mer kapabla att slå ifrån sig infektioner och trauman. När kvinnan blir äldre försvinner dock kvinnans starka immunförsvar och blir mer lik mannens. Däremot påverkas kvinnan av sitt östrogen att de lättare drabbas av reumatiska sjukdomar.

Karin Schenk-Gustafsson som är professor och chef på Centrum för genusmedicin säger att det inte är fler män som uppsöker sjukhus, utan att två tredjedelar är kvinnor som söker vård och tar mer mediciner.

Källa: Metro, 29 september 2011 & Dr Claude Libert, Ghent University

//navigeramera

Read Full Post »

Förra året kunde vi ta del av en rapport från WHO:s forskning att mobilen inte var skadlig för människan och kunde inte ge henne cancer. Idag, visar en ny studie från samma organisation att mobiltelefonerna är minst lika farliga som människan som bly och motoravgaser. Det är framför allt det långvariga mobiltelefonanvändandet som kan vara cancerframkallande uppger deras cancerforskningsorgan IARC i går.

Varför man svänger i sina utlägg från år till år är för att man inte riktigt exakt vet vilka konsekvenser det mobila telefonin får för människans kropp då det inte finns tillräckligt med data att utgå från. Mobiltelefonin är trots allt för ung för att man ska kunna mata ut något konkret och exakt. Enligt Aftonbladet så kritiserades den förra undersökningen starkt då en av de deltagande forskarna visades sig ha en stark koppling till mobilbranschen.

Källa: Aftonbladet, 2011-06-01

//navigeramera

Read Full Post »

Enligt ny undersökning så är det bra att vara svensk om du blir sjuk i cancer då vi anser ha bäst vård när det gäller de vanliga cancerformerna såsom bröstcancer,  lungcancer och tarmcancer. Studien som publicerades i medicintidskriften The Lancet, visar att överlevnaden i cancer är påtagligt mellan olika länder. Tryggast att bo i är Sverige, Australien eller Kanada. Detta undersökningsprojekt som genomförts ska också kartlägga vad som ligger bakom skillnaderna, varför vissa länder framstår som bättre än andra.

Vill du läsa mer om olika cancerformer:

//navigeramera

Read Full Post »

Older Posts »