Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘akutmottagning’

Äldre personer som söker akutvård ska inte behöva vänta på den vanliga akutmottagningen bland andra patienter utan kan komma att direkthänvisas till en geriatrisk klinik. Ambulanspersonal beslutar själva om personen ska till geriatrik eller akutmottagning. Tanken är att det ska upprättas ett ”snabbspår” för att kunna remittera äldre till geriatriken från akuten. Detta för att de äldre patienterna ska kunna tas enklare om hand och snabbare kunna lämna akutvårdsmiljön.

Detta förslås ske i landstingets budget under 2018. Detta är någonting som landstingsrådet Ella Bohlin (KD) i Stockholms läns landsting stå bakom att det ska ske.

Källa: Mitt i Botkyrka/Salem 30 maj 2017

//navigeramera

Annonser

Read Full Post »

Antalet fall som mottagits på landets akutmottagningar har ökat under denna vinter jämfört med vintrar tidigare. Mycket beror på att det har varit mycket snö och halt, men även att det har varit dåligt plogat. I går var det den värsta dagen på ortopedakuten på Danderyds sjukhus som tog emot dubbelt så många patienter i går, enligt Metro (tisd 2011-01-11). Att det ökade så pass mycket i går kan även bero på att fler människor var ute på grund av att skolorna började samt att många återvände till sitt arbete.

snö & halka ger benbrott

Att många personer tog sig till akuten igår medförde även att det drog på sig långa köer, för det såg likadant ut på både Södersjukhuset i Stockholm samt på Karolinska sjukhuset i Solna.

Källa: Metro, 11 jan 2011

// navigeramera

Read Full Post »

Det har under denna vecka diskuterat vilt kring sjukvårdsrådgivningens bonussytem till de sjuksköterskor som är snabbare än 3:48 min per samtal till patienter som ringer och vill ha råd och tips om sina sjukdomar. De som har svarat i telefon har fått bonus på tusen kronor ifall de kan hålla kortare samtal samt att de inte fick göra några misstag, som exempelvis sända en patient till akutmottagningen i onödan. Tanken från chefen på bolaget Medhelp, som har hand om denna tjänst som berör Stockholmsområdet, Södermanland och Värmland var att försöka minska ned tiden och effektivisera för att kunna ta emot fler inringda patienter. Han ansåg även att samtalen bara har blivit längre och från vissa distrikt har samtalen varit upp emot sju minuter långa. Underförtydligat som ingen har tänkt på är att i avtalet mellan Medhelp och landstinget kan man läsa att att företaget Medhelp får betalt ju mer samtal de får in.

Facket har tidigare kontaktat Medhelp och gjort en enkätundersökning som har gått ut till de anställda som har berört bonussystemet. Denna undersökning visade att av de 60 svarande så har 34 ansett sig vara negativa och endast 20 positiva. I och med det dödsfall som inträffat nyligen, där sjukvårdsupplysningen har gett felaktiga uppgifter till en förälder med sjukt barn, inte fått rådet att åka till akutmottagning har nu företaget avskaffat bonussystemet – mycket beroende på de påtryckningar de fått ifrån mediadrevet.

Vill man läsa mer kring detta så finns hela utdraget på Aftonbladets nättidning idag 2009-05-13

// navigeramera

Read Full Post »