Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘akuten’

Äldre personer som söker akutvård ska inte behöva vänta på den vanliga akutmottagningen bland andra patienter utan kan komma att direkthänvisas till en geriatrisk klinik. Ambulanspersonal beslutar själva om personen ska till geriatrik eller akutmottagning. Tanken är att det ska upprättas ett ”snabbspår” för att kunna remittera äldre till geriatriken från akuten. Detta för att de äldre patienterna ska kunna tas enklare om hand och snabbare kunna lämna akutvårdsmiljön.

Detta förslås ske i landstingets budget under 2018. Detta är någonting som landstingsrådet Ella Bohlin (KD) i Stockholms läns landsting stå bakom att det ska ske.

Källa: Mitt i Botkyrka/Salem 30 maj 2017

//navigeramera

Annonser

Read Full Post »

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har idag presenterat den första patientenkäten från landets akutmottagningar.

Resultatet man fick fram var att patienterna upplevde bemötandet väl och att man fick ett gott förtroende för både läkare och sjuksköterskor. Däremot anser jag att man som patient i vissa fall fick vänta länge. Visserligen uppgav 68% att de tillbringade mindre än fyra timmar på akuten, vilket SKL framhäver som kort tid och är nöjda med svaret. Är jag eller mitt barn sjukt vill jag hellre komma fram till läkaren inom två timmar. Alla vet ju hur långa minuter och timmar kan vara när man mår dåligt eller har skadat sig.

 

17%  tillbringade mellan fyra och sex timmar och 15% att de hade varit där i mer än sex timmar. Undersökningen som gjordes vid 17 landsting och regionen deltog närmare 30.000 patienter att delta i undersökningen. Dock var svarsfrekvensen ganska låg, cirka 54%. De som var med i undersökningen efterlyste information om ungefärlig väntetid och många av dem ansåg även att det var svårt att få reda på prioriteringsordningen bland patienterna. Att många frågar om väntetiden på akuten innebär att de har varit på akuten tidigare eller känner till att det kan ta lång tid för att kunna komma fram. Att när det är många som väntar så kan man som patient eller nära anhörig tycka att andra kommer fram till sin läkare men inte jag. Att det kan skilja sig olika från landstingen kan också bero på när man mäter sin väntetid, ex. från när man tar sin nummerlapp eller när man kommer fram till receptionen m.m.

 

Göran Stiernstedt som är chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, sa i dagens pressmeddelande gällande undersökning att ”patienternas erfarenhet och synpunkter är nödvändig kunskap för att utveckla vården. Nu behöver det ske en lokal analys av resultaten på landets akutmottagningar, att man jämför sina resultat med liknande enheter och påbörjar ett förbättringsarbete”. Hur detta kommer att se ut nämner han dock inte, troligen för att de i dagsläget inte vet var de ska börja eller hur de ska arbeta sig framåt mot patienternas önskemål.

 

De mindre landstingen har generellt sett visat ha något bättre resultat än de större landstingen, men har inget mer djupare information om varför – men ska ta reda på det. Att inte Stockholm som landsting var med i undersökningen förvånar mig mycket – i och med att det är där som patienter anser att man får vänta längst. En trolig anledning till varför man inte vill ta reda på det är att resultatet kanske kan bli missvisande i deras första undersökning. För att ge en rättvisare bild över Sverige så anser jag att man bör ta med Stockholm i kommande undersökning för att därefter kunna jämföra med andra landsting och Sverige i sin helhet. De valde även av någon anledning bort Kronoberg, Norrbotten och Västerbotten.

Här kan ni finna och ta del av den nationella patientundersökningen i vården.

Källa: Dagens Medicin, 2011-04-01

//navigeramera

Read Full Post »

Antalet fall som mottagits på landets akutmottagningar har ökat under denna vinter jämfört med vintrar tidigare. Mycket beror på att det har varit mycket snö och halt, men även att det har varit dåligt plogat. I går var det den värsta dagen på ortopedakuten på Danderyds sjukhus som tog emot dubbelt så många patienter i går, enligt Metro (tisd 2011-01-11). Att det ökade så pass mycket i går kan även bero på att fler människor var ute på grund av att skolorna började samt att många återvände till sitt arbete.

snö & halka ger benbrott

Att många personer tog sig till akuten igår medförde även att det drog på sig långa köer, för det såg likadant ut på både Södersjukhuset i Stockholm samt på Karolinska sjukhuset i Solna.

Källa: Metro, 11 jan 2011

// navigeramera

Read Full Post »